Pracownik samorządowy z blisko 20-letnim stażem; wieloletni praktyk kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania jakością i prelegent szkoleń w tym zakresie; audytor w jednostce samorządu terytorialnego; od 2014 r. audytor wewnętrzny CGAP.

Back To Top