Doktor nauk ekonomicznych, teoretyk i praktyk rachunkowości, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka psychologicznych aspektów pracy księgowej oraz trenerka umiejętności miękkich, autorka licznych publikacji naukowych i praktycznych, prowadzi działalność online skierowaną do księgowych pod szyldem „Księgowa w Krainie Czarów”, gdzie w ramach kursów online uczy asertywności, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz osiągania work-life balance.

Back To Top