Zastępca Dyrektorki Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Poprzednio nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, doradca metodyczny, dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wiceminister edukacji.

Jest stałym czytelnikiem miesięcznika „Dyrektor Szkoły”.


Back To Top