Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Swoje wykształcenie zdobywał również w Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trener posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach produktowych dla: kluczowych klientów z sektora administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych), klientów biznesowych oraz największych kancelarii, sądów i prokuratur.

Wykładowca na Uniwersytecie SWPS oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie pełni funkcję dyrektora działu szkoleń produktowych w Wolters Kluwer Polska.