Radca prawny, Partner i Dyrektor HR Kancelarii Filipiak Babicz Legal. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy. Specjalizuje się w problematyce zwolnień grupowych, zakazie konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa. Doradza na bieżąco firmom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości, standardy na których budują swój biznes. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, głównie w zakresie prawa HR oraz przeprowadzaniu szkoleń typu in company z zakresu prawa pracy. Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.


No Related Media found.
Back To Top