Doktor nauk medycznych, lekarz pediatra, Kierownik Działu Standardów Medycznych Szpitala Medicover, a wcześniej Kierownik Medyczny Ambulatorium. Od lat stara się zwiększać bezpieczeństwo pacjentów i ich satysfakcję poprzez tworzenie i wdrażanie standardów zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Nie mniej ważny w jej pracy jest aspekt podnoszenia jakości opieki medycznej poprzez szkolenia personelu medycznego. Wspiera także pacjentów i ich rodziny, co może realizować dzięki roli Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.


Back To Top