Doktor nauk medycznych, lekarz pediatra. Dyrektor ds. Standardów Medycznych i Jakości Klinicznej Grupy Scanmed. Pełniła rolę Kierownika Działu Standardów Medycznych Szpitala Medicover, a wcześniej Kierownika Medycznego Ambulatorium Szpitala.
Od lat zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i ich satysfakcję poprzez tworzenie i wdrażanie standardów zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Podnosi jakość opieki medycznej poprzez szkolenia kadry menedżerskiej i personelu placówek medycznych. Wspiera Pacjentów i ich Rodziny, pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. 


Back To Top