Radca prawny, specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do informacji, otwartych danych i prawa konstytucyjnego. Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna czasopisma „ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego oraz wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych i członkini założycielka SPOD, autorka i współautorka ponad 100 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naukowa komentarza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, autorka monografii Ochrona Danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (Wolters Kluwer 2022).


Back To Top