[ORCID 0000-0002-3982-976X]

Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny i partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Jest autorką pionierskiej monografii z tego zakresu – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, Wolters Kluwer 2022. Redaktor naukowa i współautorka komentarza do RODO, współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Wykłada na kliku uniwersytetach i wyższych uczelniach, bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.


Back To Top