Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, związany z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ), którą wspólnie z prof. Januszem Bartą kierował przez ponad 37 lat; wspólnik w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński.

No Related Media found.
Back To Top