Audytor wewnętrzny (CRMA, CGAP), certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz whistleblowing compliance officer (AWCO), auditor ISO 37001. Posiada aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w sektorze publicznym, finansowym i prywatnym.

Ekspert w zakresie stosowania narzędzi krytycznego myślenia Jonah TOC oraz praktyk zwinnych metod zarządzania (certyfikowany Scrum Master). Specjalizuje się we wdrażania wdrażania i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania występowaniu korupcji i nadużyć opartych na COSO, COSO ERM, COSO 2016, ISO 19600, ISO 37001.

Były obserwator przy Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider międzynarodowego zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Zrealizował ponad 100 projektów audytowych i kontrolnych.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim oraz doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, a także Psychologii Przywództwa w SWPS.


Back To Top