Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i planowaniu przestrzennym.


Back To Top