Pracuje w kancelarii Kondracki Celej Adwokaci, specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych. W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pełni rolę opiekunki 3 roku aplikantów w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a w Naczelnej Radzie Adwokackiej jest sekretarzem Komisji Aplikacji Adwokackiej; od kilku lat koordynuje warszawskie i ogólnopolskie repetytoria przedegzaminacyjne.


No Related Media found.
Back To Top