Professor of Legal Sciences, in the years 2010–2019, judge of the Constitutional Tribunal; lecturer at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, head of the Department of Constitutional Law; in the years 2015–2019, chairperson of the Legal Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences; in the years 2007–2010, Deputy Ombudsman; specialist in constitutional law, parliamentarism and constitutional judicature; supervisor of PhD dissertations and reviewer in over 14 doctoral and habilitation processes; author, co-author and editor of nearly 200 scientific publications.

Selected publications:

  • Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003
  • Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, Państwo i Prawo 2005, z. 9
  • Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001
  • Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, Hungarian Review 2014, nr 11
  • Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3
  • W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy 2002, nr 5
  • Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4
  • Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2

No Related Media found.
Back To Top