Lekarz, doktor nauk medycznych. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej.

Ukończył studia podyplomowe: medycyna bólu, menedżerskie z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z zakresu prawa medycznego, bioetyki z elementami socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Program Master of Business Administration w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego.

Pełnił funkcję Pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego ds. ratownictwa medycznego oraz Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa świętokrzyskiego, Wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Pracował jako Ordynator w Szpitalu specjalistycznym w Końskich, Dyrektor SPZZOZ w Staszowie. W latach 2016-2018 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Prowadził wiele szkoleń z zakresu jakości i bezpieczeństwa w systemie ochrony zdrowia.

Obecnie jest Dyrektorem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.


Back To Top