Radca prawny i etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku; ukończył aplikację sędziowską.