ORCID: 0000-0002-5712-451X

PhD degree in Law (University of Warsaw, 1980); postdoctoral degree in Legal Sciences (University of Warsaw, 1990); Professor of Law (1998); Director of the Institute of Civil Law at the University of Warsaw (1992–1996); Vice-Rector of the University of Warsaw (1994–97); General Secretary of the Polish Section of Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française (1994–1998); Polish representative at the Bioethics Committee of the Council of Europe (1991–1997); Judge of the Constitutional Tribunal (1997–1998), then President of this Tribunal (1998–2006); member of Académie Internationale de Droit Comparé (as of 1994), and then its Vice-President (as of 2010); member of Association Internationale Droit, Éthique et Science (as of 1995), member of the Helsinki Committee in Poland; member of the Polish Academy of Learning; author of numerous publications on civil law, medical law and European law; Doctor Honoris Causa of the European University Institute (Florence, 2012); Judge at the Court of Justice as of October 7th, 2009.

Publications within the last three years:

Dylematy wyższego standardu ochrony praw podstawowych a tożsamość konstytucyjna [in:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 93–112.
Europejskie wyzwania wobec prawa zobowiązań, „Studia Iuridica” 2016, t. 64, s. 43–60.
Konstytucja RP, t. 1, Komentarz. Art. 1–86, ed. Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa 2016.
Konstytucja RP, t. 2, Komentarz. Art. 87–243, ed. Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa 2016.
Polityka a Trybunał Konstytucyjny : Konstytucja – ostatni środek obrony przed polityką, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 1, s. 35–42.
Prawo handlowe, red. nauk. Józef Okolski, Małgorzata Modrzejewska; [aut. Józef Okolski, Dominika Opalska, Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz, Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Marta Litwińska-Werner, Łukasz Gasiński, Wiesław Opalski, Jacek Krauss, Cezary Wiśniewski], Warszawa 2016.
Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach. Doświadczenie i przyszłość, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1, s. 25–66.
Instytucje prawa medycznego, System Prawa Medycznego, t. 1, ed.: Marek Safjan, Leszek Bosek; authors: Dobrochna Bach-Golecka, Zbigniew Banaszczyk, Witold Borysiak, Leszek Bosek, Barbara Chyrowicz, Małgorzata Gałązka, Beata Janiszewska, Oktawian Nawrot, Marek Safjan, Przemysław Sobolewski, Krzysztof Szczucki, Marcin Śliwka, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–449¹º, ed. Krzysztof Pietrzykowski; authors: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450–1088, przepisy wprowadzające, ed. Krzysztof Pietrzykowski ; authors: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada, Warszawa 2018.


No Related Media found.
Back To Top