Od 2020 odpowiada w za rozwój i wdrażanie platformy TalentPoint, która obsługuje i automatyzuje procesy HR. Zdobywał doświadczenie w zakresie kreowania nowych produktów, digitalizacji procesów i wdrażania innowacji dla średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą.

Absolwent Marketingu i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


Back To Top