Urzędnik służby cywilnej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji rządowej w obszarze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwie Cyfryzacji. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek zespołu odpowiadającego za projektowaną ustawę Prawo komunikacji elektronicznej oraz opiekun merytoryczny nowelizacji ustawy o krajowym o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Absolwent prawa, administracji, politologii oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii.


Back To Top