Starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.