Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym UW. Współkoordynatorka w latach 2006-2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowe oraz szkolne uwarunkowania. Współautorka pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy” wspierającego rozwój umiejętności matematycznych dzieci w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Zainteresowania naukowe: rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów i problematyka oceniania wspierającego proces uczenia się, kształcenie nauczycieli. 

Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne). Członkini komitetu naukowego czasopisma Problemy Wczesnej Edukacji, Przewodnicząca rady naukowej fundacji Edukacja na Nowo. Autorka lub współautorka 12 książek, 41 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, 47 rozdziałów w książkach o tematyce pedagogicznej i psychologicznej.


Back To Top