Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-Wydziału lekarskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Koordynator NZOZ Medicinal Center.
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, szczególnie w organizacji struktur lekarskich i ich przygotowanie do pracy z pacjentem.


Back To Top