Małgorzata Świątkiewicz pełni funkcję Dyrektora Szpitala Żywiec, pierwszego w Polsce szpitala wybudowanego w formule PPP, odegrała ważną rolę w przejęciu świadczeń medycznych przez InterHealth Canada od partnera publicznego. Jej zadaniem jest wprowadzenie nowych standardów opieki w Polsce, wzorowanych na doświadczeniach szpitali grupy InterHealth Canada.

Ukończyła studia medyczne na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w Łodzi i uzyskała dyplom lekarza medycyny. Po ukończeniu studiów odbyła staż podyplomowy w Górnośląskim Centum Medycznym w Katowicach, a następnie rozpoczęła pracę jako rezydent kardiochirurgii w Oddziale Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej pod okiem wybitnego profesora Andrzeja Bochenka. W swojej karierze ukończyła wiele kursów specjalizacyjnych, w tym kursy z zakresu USG serca, przezskórnej implantacji zastawki aortalnej – TAVI, pracowała w Centrum Badawczo-Rozwojowym American Heart of Poland przy innowacyjnych projektach medycznych.

Doktor Małgorzata Świątkiewicz oprócz działalności medycznej posiada również własną firmę, która zajmuje się dostarczaniem usług społecznych – prowadzi dom opieki dla osób w podeszłym wieku oraz żłobek.

Od kwietnia 2019 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw rozwoju, usług i innowacji medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Była odpowiedzialna za restrukturyzację szpitala oraz stworzyła plan naprawczy szpitala, który następnie skutecznie wdrożyła. Od lutego 2020 roku rozpoczęła współpracę z InterHealth Canada przy finalizacji projektu Nowego Szpitala w Żywcu, który rozpoczął działalność w dniu 24.09.2020 r i od tego czasu pełni funkcję dyrektora szpitala


Back To Top