Redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły”.

Autorka, współautorka i redaktorka merytoryczna publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania. Współtwórczyni i realizatorka ogólnopolskich oraz międzynarodowych programów doskonalenia nauczycieli i kierowniczej kadry oświatowej. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania w systemie oświaty.

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z edukacją, najpierw jako pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, później nauczyciel konsultant i wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Pełniła również funkcję dyrektora Instytutu Raabe – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli.


Back To Top