Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także studiów podyplomowych menedżerskich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką. Wpisana na listę adwokatów ORA w Rzeszowie. W 2001 r. obroniła pracę doktorską na temat praw pacjenta.
Adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie współorganizowała kierunek zdrowie publiczne oraz Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne REH-MEDIQ.
Poza działalnością dydaktyczną i naukową zajmuje się doradztwem w zakresie prawa i zarządzania w ochronie zdrowia.
Wykładowca akademicki na kierunkach: zdrowie publiczne, fizjoterapia, administracja i ekonomia. Opiekun merytoryczny i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia i fizjoterapii geriatrycznej a także na kursach (w tym specjalizacyjnych) dla lekarzy. Prowadzi wykłady m.in. z prawa ochrony zdrowia, podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów leczniczych, prawa dla fizjoterapeutów, zabezpieczenia społecznego, prawa kontraktowego/gospodarczego, systemu ubezpieczenia zdrowotnego, odpowiedzialności prawnej w ochronie zdrowia, marketingu i public relations w ochronie zdrowia.
Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, które dotyczą przede wszystkim prawa ochrony zdrowia.


Back To Top