Pierwsza prezes Sądu Najwyższego; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; autorka wielu cenionych opracowań z zakresu procedury cywilnej, od lat kształci aplikantów sądowych, radcowskich i adwokackich.

Back To Top