Doktor habilitowany, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich od 2019 r.. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Back To Top