Profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2012 r.), wcześniej – kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, senator IV i VII kadencji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, przewodniczący i radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczący Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu, kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Afiliacja - Uniwersytet Wrocławski (emerytowany profesor)

Wykaz publikacji z lat 2016-2018:

Kieres Leon, Administracja samorządowa wobec działalności gospodarczej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 598-631
Kieres Leon, Bożena Popowska – ku profesurze i przez profesurę [w:] Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, red. Katarzyna Kokocińska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 17-23
Kieres Leon, Dopuszczalny zakres działalności jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 86-99
Kieres Leon, Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa :2018, s. 99-120
Kieres Leon, Gospodarka komunalna: ujęcie ogólne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 60-86
Kieres Leon, Instytucje prawa samorządu terytorialnego w publicznym prawie gospodarczym [w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji: księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, red. Arwid Mednis, Presscom, Wrocław 2016, t. 1, s. 191-210
Kieres Leon, Prawo karne i publiczne prawo gospodarcze wobec działalności gospodarczej [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach: zagadnienia materialno prawne oraz procesowe: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, t. 2, s. 113-124
Kieres Leon, Przedsiębiorcy publiczni (państwowi i komunalni) [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 273-305
Kieres Leon, Przedsiębiorcy zagraniczni [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 233-273
Kieres Leon, Sądowa i pozasądowa ochrona interesu przedsiębiorcy [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 898-936
Kieres Leon, Skarga konstytucyjna: zdolność skargowa [w:] Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 487-505
Kieres Leon, Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 881-897
Kieres Leon, Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. Jerzy Korczak, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 193-216
Kieres Leon, Umowne powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 120-139
Kieres Leon, Wolność działalności gospodarczej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 90-113
Kieres Leon, Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego [w:] Ubi ius, ibi remedium: księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, red. Bartłomiej Krzan, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 239-256
Kieres Leon, Zarząd mieniem publicznym [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 743-768

No Related Media found.
Back To Top