ORCID 0000-0002-6590-2158

Professor with a postdoctoral degree in legal sciences, retired professor of the University of Warsaw; honoris causa doctorate of the University of Gdansk (2017); Vice-President of the International Association of Constitutional Law (2010-2018).
In the years 1993–2001 - judge of the Constitutional Tribunal; in the years 2002–2012 - judge of the European Court of Human Rights.
Visiting professor at numerous foreign universities, including: Paris I (Sorbonne), Paul Cezanne (Aix-en-Provence), New York University, Yale University, University of Chicago, Washington University in Saint Louis, Tel Aviv University and Hong Kong University.
Author or editor of several hundred publications on constitutional law, constitutional judiciary and protection of human rights, including Commentary on the Polish Constitution of 1997 and Commentary on the European Convention on Human Rights.

List of publications for 2016-2018

1. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016 (wyd. 3), 2017 (wyd. 4), 2018 (wyd. 5).
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016, tom I.
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016, tom II.
4. Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek, Warszawa 2016.
5. Poland: Human rights between constitutional and international law [in:] The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Judicial Perspectives, ed. by I. Ziemele and J. Motoc, Cambridge University Press 2016, p. 305-329, współautor: Ireneusz Kondak.
6. Conclusion [in:] Constitutionalism across borders in the struggle against terrorism, ed. F. Fabbrini and V. Jackson, Edward Elgar Publishing 2016, p. 323-336.
7. Granice niezawisłości: Podporządkowanie sędziego “konstytucji i ustawie” [in:] Granice niezalezności sądów i niezawisłości sędziów, red. G. Borkowski, Warszawa-Toruń 2016, s. 101–111 (wersja angielska, tamże s. 101-113).
8. Niekonstytucyjność. Formy – skutki – procedury, „Państwo i Prawo” 2016, nr 9, s. 3–20.
9. Sądy a Konstytucja RP, „Judicial Review” 2016, nr 7–8, s. 7–25.
10. Pologne (Chroniques), Annuaire Internationale de Justice Constitutionnelle, t. XXXIII (2017), s. 915–922.
11. Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1, s. 7–24.
12. Przegląd orzecznictwa TK za 2016 rok, „Judicial Review” 2017, nr 7–8, s. 176–196.
13. The Al-Dulimi Judgment (One Step Forward or Two Steps Backwards?) [in:] New Developments in Constitutional Law (Festschrift Sajo), Eleven International Publishing 2017, s. 119–130.
14. Standardy demokratyczne Rady Europy a Konstytucja RP [in:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017, s. 414–436.
15. Niezależność sądownictwa – powoływanie sędziów – nadrzędność konstytucji (kilka uwag nad ewolucją orzecznictwa SN w Indiach) [in:] Aktualne problemy konstytucji, Legnica 2017, s. 139–149.
16. The European Court of Human Rights and the Canadian Case-Law [in:] Canada and the World, ed. by R. Albert and D. Cameron, Cambridge Univ. Press 2018, s. 348–368.
17. Gerichte und Verfassung, “Deutsch-Polnische Juristenzeitschrift” 2018, nr 3–4, s. 25–28.
18. Niezależność władzy sądowniczej (Kilka uwag na tle wyroku ETPCz Baka p. Węgrom) [in:] Demokracja –teoria prawa – sądownictwo konstytucyjne, Białystok 2018, s. 659–668.
19. Sądy – po zmianach, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XL (2018), s. 579–592.
20. Dożywotnie więzienie a EKPCz (Kilka uwag o dialogu między sądami) [in:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2018, s. 23–31.
21. Europejski nakaz aresztowania – dialogu ciąg dalszy [in:] Potentia non est nisi da bonum, red. M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A, Kustra-Rogatka, Toruń 2018, s. 241–261.
22. The Polish Crisis [in:] Judicial Power, red. Ch. Landfried, Cambridge University Press 2019, s. 141–162.

Visiting Professorships (in the years 2012-2016)

1. Tel Aviv University (November – December 2012)
2. Hong Kong University (Spring 2013 & Spring 2015)
3. New York University (Autumn 2013)
4. Yale University (Spring 2014 & Autumn 2015)
5. University of Chicago (Autumn 2016)No Related Media found.
Back To Top