Z sektorem bankowym związany od ponad 25 lat, w tym z PKO BP S.A. od ponad 10 lat. Doświadczony prawnik i menedżer zespołu prawnego. Zajmuje się bankowością korporacyjną i inwestycyjną, a także nowymi technologiami, blockchain oraz wdrożeniami LegalTech. Odbywał staże zagraniczne w KBC Bank NV w Brukseli i Commerzbank AG we Frankfurcie n/menem.

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu automatyzacji procesów biznesowych (Akademia im. Leona Koźmińskiego). Kierownik badań prawnych w projekcie “Uruchomienie w PKO BP usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain” realizowanym przez PKO BP S.A. we współpracy z Politechniką Warszawską, współfinansowanym przez NCBiR.


Back To Top