Ekspert Centrum e-Zdrowia w wydziale rozwoju Systemu Informacji Medycznej (SIM). Product Owner aplikacji IKP oraz mojeIKP. Współtwórca rozwiązań z zakresu profilaktyki, wchodzących w skład systemu P1. Członek zespołu MZ ds. innowacji. Członek grupy Telemedycznego Okrągłego Stołu i Kierownik Projektu systemu Domowej Opieki Medycznej (DOM). Specjalista od transformacji cyfrowej i User Experience.

No Related Media found.
Back To Top