Prawnik, administratywista o specjalności sam. teryt., absolwent prawniczych studiów doktoranckich, MBA i licznych studiów podyplomowych.
Karierę zawodową w ochronie zdrowia rozpoczął w Ministerstwie Zdrowia, w którym to piastował stanowisko Dyrektora Biura Ministra. Następnie pracował jako Zastępca Dyrektora – Koordynator Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy. Od 2009 roku jest Dyrektorem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.
Członek Rady Konsultacyjnej przy APS oraz Rady Społ. szpitala SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
Specjalizuje się w zakresie prawa w ochronie zdrowia. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego, inwestycji, wdrażania innowacji, prowadzenia projektów wg metodyki PRINCE2. Jest autorem licznych artykułów tematycznych oraz publikacji w monografiach naukowych poświęconych problematyce ochrony zdrowia i systemu bezpieczeństwa.


Back To Top