Doktor habilitowany, kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych UMK.

W latach 2011–2012 senior visiting tax researcher w Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Wirtschaftsuniversität Wien.

Doradca podatkowy, radca prawny; w latach 2012-2014 członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group, w latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Autor ponad 250 opracowań z zakresu prawa podatkowego.


Back To Top