Dr n. med. Krzysztof Kurek jest związany z Grupą LUX MED od 2000 roku, początkowo jako lekarz w Centrum Medycznym LIM, następnie od 2006 jako Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Medycznych. Był odpowiedzialny m.in. za standaryzację i procedury w obszarze medycznym, edukację personelu medycznego i optymalizację kosztów medycznych. W 2013 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Medycznych Grupy LUX MED. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył także program „Zarządzanie i ekonomia technologii medycznych" w Wyższej Akademia Leona Koźmińskiego uzyskując tytuł MBA.


Back To Top