Doktor nauk prawnych, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dziennikarz, redaktor prowadzący sekcję Podatki w serwisie Prawo.pl

Pracował w firmach doradztwa podatkowego oraz w „Gazecie Prawnej”, współpracował także z „Rzeczpospolitą”; w latach 2010–2017 był redaktorem naczelnym serwisu internetowego Podatki.biz

Prowadził szkolenia z dziedziny prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego; autor wielu artykułów prasowych i publikacji książkowych.


No Related Media found.
Back To Top