kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Członek Rady Naukowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego; specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów; przedmiot jego zainteresowań i/lub badań naukowych obejmuje także prawo bankowe, prawo działalności gospodarczej oraz prawo upadłościowe.

Autor ponad 200 publikacji z ww. dziedzin, w tym 5 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, a także ponad 50 artykułów oraz ponad 110 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych.


Back To Top