Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (obecnej – IX kadencji), nieprzerwanie od IV kadencji członek NRL; w IV kadencji przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy, w V i VI – przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej. Był prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej (VII – VIII kadencja). Lekarz Naczelny oraz Kierownik Oddziału Kardiologii i Kardioonkologii Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.


Back To Top