PhD degree holder as of 1975. In the years 1967–1990, academic at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Faculty of Law and Administration, Department of Labour Law), while in the years 1990–1994, judge at the Court of Appeal in Gdansk and in the years 1994–2014, judge of the Supreme Court - adjudicating in the Chamber of Labour, Social Security and Public Affairs; retired Supreme Court judge as of 2014.

Publications (2016-2018):
1. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016 (volume I – paper-based, in Polish; volume II European Labour Law – electronic-based, in Polish and in English).
2. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019.
3. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX, electronic-based, commenatry issued every quarter for ca. 10 years.
4. Kazimierz Jaśkowski, Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 3, s. 21–27.
5. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Minimalne wynagrodzenie w umowach zlecenia i o świadczenie usług, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2017, nr 2, s. 22–28.
6. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Wolne niedziele w handlu – podstawowe zagadnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018/9, s. 29–34.
7. Kazimierz Jaśkowski, Śmierć pracodawcy i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 12, s. 25–31.No Related Media found.
Back To Top