Członkini kolegium redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły”

Pedagog specjalny, terapeutka pedagogiczna i socjoterapeutka.

Absolwentka studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny (ALK), Liderzy Zarządzania Talentami i Wiedzą w Zespołach HR Biznes Partner w Collegium Civitas. Jest trenerką kadr zarządzających oświatą i nauczycieli w zakresie umiejętności psychologicznych w zarządzaniu i edukacji, metodyki prowadzenia lekcji w edukacji włączającej, budowania zespołów, wykorzystania w szkole metod coachingu i tutoringu. Obecnie jest dyrektorką w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Moja Szkoła”.


Back To Top