Radca prawny, ekspert Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz, Biuro Związku Powiatów Polskich.

Autorka opinii prawnych i analiz aktów prawnych, w tym na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej Związku Powiatów Polskich. Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora publicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji kierowanych do pracowników sektora publicznego. Specjalizuje się w prawie oświatowym. Stały ekspert Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.


No Related Media found.
Back To Top