Ekspert prawa medycznego,prawnik, doświadczony specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz szpitali i placówek medycznych w całej Polsce. Od ponad 8 lat realizuje projekty związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym oraz realizacją i rozliczaniem świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przeprowadza audyty prowadzonej dokumentacji medycznej oraz przygotowuje i wprowadza procedury medyczne obowiązujące w placówkach. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Prowadzi szkolenia w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej, rozliczania świadczeń zdrowotnych, przestrzegania praw pacjenta oraz odpowiedzialności personelu medycznego za udzielane świadczenia zdrowotne.

Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia oraz autorka licznych publikacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne. Obecnie doktorantka Uczelni Łazarskiego na kierunku Prawo.


No Related Media found.
Back To Top