Karolina jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała praktykując w działach prawnych korporacji i dużych przedsiębiorstw jako prawnik in-house. W DGTL zajmuje się rozwijaniem praktyki prawa pracy i związanych z tą praktyką sporów pracowniczych zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, a także praktyki umów handlowych oraz prawa autorskiego. Karolina jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa autorskiego, w tym ostatniej publikacji „HR Compliance. Skuteczne wykrywanie nadużyć i zachowań niepożądanych”.


Back To Top