ORCID: 0000-0003-0206-1918

Assistant professor at the Department of Intellectual Property Law of the Jagiellonian University, lecturer in patent law and trademark law, as well as Internet law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. Scholarship holder of The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2002) and the Max Planck Institute in Munich (2017). Member of the Permanent Provost’s Commission for the Intellectual Property of the Jagiellonian University, European Intellectual Property Teachers' Network (EIPTN), the national group of the International Literary and Artistic Association (ALAI) and the Association of Intellectual Property and Competition Law. Expert in national and EU research projects (including: IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CipaNet). Arbitrator of the Court of Arbitration for Internet Domains of the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications and the Mediation and Arbitration Center of the World Intellectual Property Organization (WIPO). Head and member of the Steering Committee of the 2nd degree MA programme entitled "Intellectual Property Law and New Technologies", implemented and run in cooperation with the WIPO Academy and the Patent Office of the Republic of Poland.
Author of several dozen Polish and foreign scientific publications and conference papers in the field of copyright and patent law, new technologies, management and commercialization of the results of scientific research and development studies. Her PhD thesis "Internet Domains. Civil Law Issues” obtained the award of the Minister of National Education and Sport in the competition for the best PhD dissertation on the occasion of the "Year of Protection of Industrial Property in Poland” (2004).

Selected publications:

Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, ZNUJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków 2003, ss. 506
Znaki towarowe a domeny internetowe, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, Warszawa, 2017, s. 695-776
Wyłączność korzystania z praw własności przemysłowej. Wyłączność powstająca wraz z dokonaniem dobra niematerialnego, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, tom 3, ed. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, XXVII, s. 242-290
Wzory użytkowe i ich ochrona, M Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej / red. Skubisz Ryszard. - wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1023-1078
Poland (‘.pl’) Domain name law and practice: an international handbook, ed. T. Bettinger, A Waddell - ed. 2, New York: Oxford University Press, 2015, s. 711-732
Polen (.pl), Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung / ed. Bettinger Torsten. - wyd. 2. - Köln: Carl Heymanns Verlag, 2017, s. 845-866
National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Poland, in: Domain Name Law and Practice, ed. Thorstena Bettinger, Oxford University Press, New York 2005, s. 613-640
Przedmiot prawa, Du Vall Michał, Ożegalska-Trybalska Justyna. in: Prawo patentowe ed. E. Traple wyd. 2., Warszawa, 2017, s. 223-298
Jednolity patent – jednolite SPC – Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Urzędu patentowego RP., Warszawa 2018, s. 657-677
Znaki towarowe a zła wiara, w: Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, ed. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz P. Wasilewski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. s. 489-503
The defenses in patent litigation: When can a patent not be enforceable? (Polish and German Perspective), s.111-125 [in:] Enforcing intellectual Property Rights. Necessary instruments versus Over Enforcement, ed: P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Nomos, Baden-Baden, 2012
Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach: zagadnienia wybrane, Kasprzycki Dariusz, Ożegalska-Trybalska Justyna, in: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa, 2013. S. 399-427
Nieuczciwe wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w reklamie i promocji on-line, s. 468-483, w: Reklama. Aspekty prawe,red. Naukowa M. Namysłowska, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
Naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle orzecznictwa sądowego, s. 361-384, in: Dobra osobiste w XXI wieku, Nowe zasady, wartości, technologie, ed. 2, J. Balcarczyk, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
Resolving IP Disputes on the Internet – is the Court Litigation the Only Option?, in: KnowRight 2008, ed. J.Gaster, E.Schweighofer, P.Sint, Austrian Computer Society 2008
Ochrona programów komputerowych i wynalazków implementowanych za pomocą komputera. in: Komputer – Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2007, s. 111-122
Podmiot praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, ed. Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, s. 165-188
Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji: umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, ed. Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 489-512
Współautorstwo wynalazku, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO/ ed. Adamczak Alicja, Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw, 2013, s.127-139
Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. Studium przypadku, in: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury (co-op. A. Tischner), ed. A. Adamczak, WOWI 2011, Nr 35No Related Media found.