Redaktor prowadząca sekcję Zdrowie, od 2003 roku związana z dziennikarstwem prawnym – jako dziennikarz i redaktor. Pracowała w „Gazecie Prawnej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Następnie w „Rzeczpospolitej”, gdzie do lutego 2018 r. była zastępcą kierownika Działu Prawa. Opisywała i komentowała m.in. działania legislacyjne rządu i parlamentu.


Back To Top