Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy z siedzibą w Katowicach. Ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie prawa ochrony środowiska oraz Rady RIPOK.

W pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym prawem administracyjnym, zwłaszcza prawem ochrony środowiska i prawem samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami komunalnymi.

Autor kilkudziesięciu publikacji w prasie prawniczej.


Back To Top