Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w roku 1990.

W latach 1990-1993 pracował jako asystent Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii z Zabrzu oraz asystent katedry mikrobiologii lekarskiej ŚAM w Katowicach. Po nostryfikacji dyplomu lekarza wyjechał do USA odbywając szkolenie specjalizacyjne w State University of New York Health Science Center w Nowym Jorku oraz Memorial Health University Medical Center w Savannah, Georgia.

Posiada specjalizacje lekarskie z kardiologii i chorób wewnętrznych w Polsce oraz w USA, a także dyplom Europejskiego Kardiologa. Uzyskał specjalizację z zakresu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w USA. Ma tytuły: Fellow Amerykanskiego Kolegium Lekarzy oraz Fellow Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego. Ukończył studia MBA ze specjalizacją w ochronie zdrowia w USA. Posiada doktorat z dziedziny nauk medycznych Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego, w temacie ekonomiki medycyny oraz doktorat z medycyny University of the State of New York. Nauczyciel akademicki University of Vermont College of Medicine, gdzie uzyskał stopień docenta, a w roku 2003 – stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej. Otrzymał dyplom "America’s Top Physicians" oraz został ujęty w "Marquis Who's Who in Medicine and Healthcare Millenium Edition" (USA).

Od roku 1996 samodzielny lekarz specjalista i konsultant w szpitalu University of Vermont Health Network Champlain Valley Physicians Hospital (NY, USA). Szef Departamentu Medycyny oraz członek Zarządu ds. Medycznych szpitala (2001-2006). Konsultant kardiolog w szpitalach polskich, brytyjskich oraz szwajcarskim centrum medycyny prewencyjnej. Współzałożyciel i pierwszy prezes spółki akcyjnej Szpitale Polskie – operatora szpitali z siedzibą w Katowicach. Członek zarządu polskiej spółki córki austriackiej korporacji Hospitals Projektenwicklungsges m.b.H z siedzibą w Grazu.

Profesor Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca na studiach MBA dla kadry medycznej. Profesor i wykładowca Collegium Humanum Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Główny redaktor i autor podręcznika Ekonomika Medycyny (PZWL 2002). Ma na koncie ponad 100 publikacji, w większości jako pierwszy autor, z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zarządzania w ochronie zdrowia oraz organizacji ochrony zdrowia. Dyrektor programowy kilkunastu międzynarodowych kongresów z zakresu zarządzania i organizacji ochrony zdrowia, w tym Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali oraz Polsko-Amerykańskiego, Polsko-Chińskiego, Polsko-Brytyjskiego, Polsko-Holenderskiego i Polsko-Australijskiego Szczytu Zdrowia. Członek światowej grupy roboczej „Beyond COVID-19” International Hospital Federation.

Pasjonuje się sportami wodnymi: ma uprawnienia kapitana jachtowego, instruktora żeglarstwa i ratownika wodnego. Jest zaawansowanym narciarzem wodnym i alpejskim. Gra na perkusji w zespole R&B kardiologów „Kardioband”.


Back To Top