Ekspert ds. prawnych w kancelarii RK Legal; specjalista z zakresu postępowania cywilnego; egzekucyjnego i upadłościowego oraz ochrony danych osobowych, uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; autor licznych publikacji naukowych i artykułów branżowych.

Back To Top