Dyrektor w Związku Województw RP, Sekretarz Województwa w latach 2010-2019. Doktorant kierunku ekonomii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Informatyki. Finalista ogólnopolskiego konkursu Krajowej Administracji Publicznej "Menadżer innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych", praktyk w dziedzinie zarządzania procesami z wykorzystaniem business proces reengineering i Kontroli zarządczej. Prelegent na największych kongresach dla administracji publicznej w Polsce, autor publikacji z dziedziny cyfryzacji, kontroli zarządczej oraz HR.

Back To Top