Dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - absolwent wyższych studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył także studia MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych Agencji Rozwoju Pomorza. Ma za sobą liczne kursy i szkolenia z zakresu HR, finansów i zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.

Pracował jako wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz jako dyrektor personalny w Stoczni Gdynia S.A.

Z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym związany jest od 2009 r., początkowo jako zastępca dyrektora naczelnego ds. personalnych, w listopadzie 2016 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego. Za osiągnięcia zawodowe w 2019 roku nagrodzono go tytułem Menedżera Roku 2019 w Ochronie Zdrowia w konkursie organizowanym przez wydawnictwo medyczne Termedia. Uczestniczy w licznych konferencjach, seminariach i panelach jako ekspert w ochronie zdrowia. Członek Rady do spraw Taryfikacji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Przewodniczący Rady Dyrektorów Szpitali przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Zasiadał w Radach Nadzorczych prawa handlowego z branży medycznej. Wykładowca studiów MBA Uczelni Łazarskiego.


Back To Top