Product manager systemu ProgMedica. W pracy zawodowej zajmuje się organizacją wdrożeń produktów compliance u klientów z rynków ochrony zdrowia oraz administracji publicznej. Ponadto kieruje rozwojem LEX Edytor produktu wspierającego przygotowywanie dokumentów prawnych.


Back To Top