Ekspert w obszarze finansów, z praktyczną znajomością zasad rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej i kontrolingu.

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zdobyte realizując politykę finansową podmiotów publicznych (budżet 80 mln PLN) oraz dużych Spółek z sektora przemysłu chemicznego (przychody 3 mld zł). Uczestnictwo w zmianach organizacyjnych (powołanie nowych komórek i jednostek organizacyjnych, prowadzenie i rozliczanie likwidacji) oraz projektach usprawniających funkcjonowanie podmiotów, pozwoliło poznać zasady organizacji i funkcjonowania podmiotów zarówno z sektora finansów publicznych, jak i działających na rynku konkurencyjnym.

Posiada praktyczne umiejętności w zakresie raportowania finansowego i zarządczego oraz w zakresie prawa finansowego, administracyjnego, cywilnego, pracy.


Back To Top