Doktor nauk prawnych, radca prawny. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz wiodących przedsiębiorstw m.in. z sektora instytucji finansowych, telekomunikacyjnego i automotive, a także MŚP i start-upów. W pracy zawodowej jest zaangażowana w sprawy, w których kluczowym zadaniem było wyeliminowanie lub znaczące zmniejszenie istniejących ryzyk podatkowych. Wspierała klientów podczas kontroli i postępowań podatkowych. Prowadzi szkolenia i aktywnie publikuje (jest autorką kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych). W pracy naukowej stawia na dyskusję oraz współpracę praktyków-specjalistów i naukowców. Jest pomysłodawcą i realizatorem projektu „Jak wy to robicie?”/”How do you do it?” mającego na celu szeroko zakrojone badania prawnoporównawcze w prawie podatkowym. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (magister prawa, 2003), Studia z Prawa Europejskiego na UMK (2001–2003) oraz stacjonarne studia doktoranckie tamże.


Back To Top